Home За БЦ Информа Интелект Контакти
Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

ХОСТЕЛ "ИНФОРМА"

Нощувка от 18 лв. на легло!

Настаняване/нощувка на изключително приемливи цени, осигуряване на учебния процес със зали, технически средства и други по заявка на клиента, даване конферентни зали под наем за организиране на бизнес прояви - срещи, фирмени и продуктови представяния, симпозиуми, семинари и др.

   Детайли>>    Цени и услуги>>    Условия>>

ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

Сертифицирани обучения в курсове и семинари

Организира краткосрочни обучения в курсове и семинари по финанси и счетоводство, здравословни и безопасни условия на труд, интелектуална собственост, търговско законодателство, трудови правоотношения, обучения по програми на ЕС и др. Организира обучения по желание на клиента!

   Детайли>>    Предстоящи>>    Условия>>

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Специализирана литература

- подготовка и издаване на специализирана учебно-помощна литература на различна икономическа тематика, свързана с обучителските и квалификационни курсове на фирмата.

- издаване на специализирани списания, ориентирани изключително към практиката, което ги прави помощник и съветник на специалистите по актуални проблеми на всекидневната им дейност.

  сп. ЗБТ>>

   сп. СчетоводствоXXI >>

   Книжарница>>