Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Реклама

Цени за реклама в сайта www.informaintellect.com

Размер

Цена за 1 месец 

Банер 170px X 90px 

Банер 170px X 170px  

Банер 170px X 370px

50 лв.

90 лв. 

150 лв.

* Формат GIF, JPEG или PNG;

* Размер до 20 КВ

* Цените са в български лева и са без включен ДДС

     

Размяна на банери:

Тази програма е насочена към партньорски сайтове с предмет на дейност неконкуриращ услугите и продуктите на БЦ "Информа Интелект".