Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Партньори

Спонсори на БЦ "Информа Интелект"

Характерът на дейността на БЦ "Информа Интелект" определя политиката на центъра по отношение партниране с различни спонсори. Средствата получавани от спонсорите се използват за развитието на обучението, издателската дейност и дейността по бизнес консултиране, в т. ч. внедряването на най-прогресивните интернет технологии за комуникация. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат да бъдат спонсори на Бизнес центъра. 

Спонсорирането е целево и може да бъде насочено към:

 • представяне фирмени продукти и технически средства;

 • публикуване фирмени курсове за дистанционно обучение на специалисти;

 • провеждане научни или маркетингови прояви;

 • публикуване поръчани статии в изданията на "Информа Интелект", в т .ч. в сайта on-line;

 • публикуване на реклами;

 • организиране стажове и специализации на конкретни специалисти;

 • други.

Спонсорирането на поръчани на Бизнес центъра дейности се реализира на базата на договор за спонсориране.

Наши партньори са:

Чуждестранни партньори:

 • Фонданция "Ханс Зайдел", Германия

 • Фондация "Карл Дуисберг", Германия

 • IMK - Институт за МСП, Холандия

 • NEI - Холандски икономически институт

 • Институт по мениджмънт, Словакия

Български партньори: