Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Списание 'Здравословен и безопасен труд'

За изданието

Списание “Здравословен и безопасен труд" - месечно списание за безопасност и здраве при работа и за трудова медицина.

Предлагаме ви един изключително актуален продукт третиращ нормативната база, коментарни въпроси, отговори и казуси относно осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и промишлено опазване на околната среда. Проблеми касаещи всички нас сега и в бъдеще.

Приоритетна тематика :

 • Нормативни актове, единни и отраслови правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за промишлено опазване на околната среда;  

 • Задължения на работодателя за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и за промишлено опазване на околната среда;  

 • Разработване на правила, обезпечаващи здравословни и безопасни условия на труд в предприятието (фирмата), както и по отношение на промишлено опазване на околната среда;

 • Необходими мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и заболявания; 

 • Правна уредба на трудовите злополуки и заболявания; 

 • Правна уредба на промишленото опазване на околната среда

Специфична тематика по здравословни и безопасни условия на труд:

 • Въпроси и казуси на колективния трудов договор; 

 • Трудови правоотношения; 

 • Инвестиционни и пенсионни фондове; 

 • Специална закрила на някои категории работници и служители; 

 • Трудовото законодателство и административно-наказателната отговорност; 

 • Други актуални въпроси на трудовите взаимоотношения в предприятието (фирмата).

Заявка за абонамент

6/2014 сп. Здравословен и безопасен труд