Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Курсове и Семинари

  

Средногодишно в БЦ "Информа Интелект" в различните форми на обучение

и квалификация се обучават между 1000 и 1500 ръководители и

специалисти от различни области на икономиката

  

За постигане на тези резултати БЦ "Информа Интелект" ООД използва:

1. Свои проучвания, за което има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна;

2. Участие и във външни поръчки (договори и международни програми) за обучение.

- По-специално внимание в тази насока заслужава дългосрочното сътрудничество на БЦ "Информа Интелект" ООД с немската фондация "Ханс Зайдел" от гр. Мюнхен, Германия, което продължава активно вече повече от 10 години. Обучението е основно по проблемите на: "Управление на фирмата в пазарни условия" и се реализира по браншове на модулен принцип. Такова обучение е проведено за строителната, рудодобивната, металургичната, керамичната промишленост и др. През последните две години особено внимание се отделя на международните стандарти за финансово отчитане. Семинарите и курсовете изцяло или частично се финансират от немската фондация.

Основни направления на обучение предлагани от БЦ "Информа Интелект":

а)  фирмено управление (мениджмънт);

б)  предприемачество;

в)  бизнес планиране;

г)  маркетинг и реклама;

д)  финансово-счетоводна дейност;

е)  интелектуална собственост;

ж) информатика и информационни технологии;

з)  консултантска дейност;

и)  чуждоезиково обучение и др.