Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Програми и цени

ОЧАКВАЙТЕ!!! 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Начин на плащане:

1. Таксата за участие се превежда на БЦ "Информа Интелект" ООД по банкова сметка: IBAN: BG 27 BPBI79401003115401, BIC код: BPBIBGSF, в Юробанк И ЕФ Джи България АД, клон София, Офис Дървеница.

2. В брой по време на регистрацията.

Цената включва:

Участие в обучението, индивидуални консултации, кафе/чай в почивките, един брой от сп."Счетоводство ХХІ" и/или сп."Здравословен и безопасен труд"

Срок за заявяване на участието:

до пет работни дни преди началото на съответния семинар.

Място на провеждане:

БЦ "Информа Интелект", 1700 София, Студентски град, ул.Проф. Г. Брадистилов №6

(БЦ разполага с хостел, с цени от 18-20 лв. (с вкл. ДДС) на легло необходима е предварителна резервация)

Регистрация на участниците:

От 8.30 до 9.00 ч. в деня на откриването на мероприятието.

За записвания и информация:

Тел.:        02/862 91 76,  868 10 22,  868 30 21

E-mail:   info@informaintellect.com

              

За всяко едно от мероприятията е необходима предварителна заявка!

За провеждане на мероприятията са необходими минимум 15 участника!

*Посочените цени са за Абонати на сп. "Счетоводство XXI" и/или сп. "Здравословен и безопасен труд"!