Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Условия за участие

  Условия за участие в курсовете и семинарите:

- Да е направена предварителна заявка за участие до 5 работни дни преди началото на всеки курс / семинар;

- Заплащане на таксата най-късно до 5 работни дни преди началото на курса / семинара;

- За провеждане на мероприятията са необходими минимум 20 участника;

- Цената за участие включва: участие в курса /семинара, консултации, учебни материали, кафе/чай в почивките;

- Курсистът да има диплома за висше/средно образование по съответната специалност.

  Завършилите нашите курсове и семинари получават:

- Удостоверение за посещение на курс /семинар;

- Сертификат за успешно завършен курс на СДК.