Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Бизнес проекти

БЦ" ИНФОРМА ИНТЕЛЕКТ " - СИГУРЕН ПАРТНЬОР ЗА ПРОЕКТИ 

ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Големият потенциал от консултанти и научни работници, с които разполага БЦ "Информа Интелект" позволява на Бизнес центъра да бъде сигурен партньор при изпълнението на международни проекти, важни за развитието на бизнеса в различни аспекти.

Основни проекти, в които е партнирал БЦ "Информа Интелект" през последните години са:

Проект “Вътрешно фирмено обучение”

През 2000 година БАРМП (Българска Асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството) спечели най-големия проект на ФАР за България в областта на "Вътрешно фирменото обучение" на стойност над 2 милиона евро, който приключи успешно през ноември 2002 година. Като член и инициатор за създаване на асоциацията БЦ "Информа Интелект" участва активно в този мащабен проект.

Проект “Обучение на мениджъри – България”

През 1997 - 1998 г. БЦ  “Информа - Интелект” ООД съвместно с УНСС - София, Варненския икономически институт, Нов Български университет и БСК - София спечелиха проекта на ФАР - "Обучение на мениджъри - България". По този проект бяха обучени в Холандия, Англия и Дания над 40 тренери по мениджмънт, като повече от половината от тях получиха сертификация от Западноевропейски институции. На базата на този проект и по инициатива на БЦ "Информа Интелект" бе създадена "Българска Асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството" (БАРМП).

Днес в БАРМП членуват 10 професионални организации за обучение, които покриват около 80% от обучението по менъджмънт и предприемачество в България.

Проект на UNDP / ILO за регион “Места”

През 1996 г. БЦ “Информа - Интелект” ООД участва като обучаваща организация в реализирането на проект на UNDP/ILO за регион "Места". В рамките на този проект се осъществи изграждането на "Бизнес център" в град Разлог.

Проект “Каталог на предприятията, включени в списъка за масова приватизация”

През 1995 г. БЦ “Информа - Интелект” ООД бе включен като член в международен консорциум в областта на приватизацията и преструктурирането. С негово участие бе издаден "Каталог на предприятията, включени в списъка за масова приватизация".

Проект за подпомагане развитието на частния сектор и предприемачеството в България

В периода 1993 - 1995 г. БЦ “Информа - Интелект” ООД успешно участва в разработването и изпълнението на съвместен българо - холандски проект по програмата PSO на Холандското правителство за подпомагане развитието на частния сектор и предприемачеството в България. Изпълнението на проекта бе високо оценено от правителствата на двете страни.

 

За проекти в ход – Тел/.факс 02/ 868 30 21; 868 10 22

Е-mail: info@informaintellect.com; ddochev@hotmail.com